top of page
Mobilitet

Mobilitet

Samarbeid

Samarbeid

Alle plattformer

Alle plattformer

Sikkerhet

Sikkerhet

Nettskytjenester

Nettskytjenester

Trender

Trender

Alle biter skal på plass!

Alle biter skal på plass!

interra -din IKT-partner

interra -din IKT-partner

Interra opererer i et marked der informasjonsteknologi har stor betydning og forretningsmessig verdi.

Vi leverer våre kunder løsninger som øker verditilveksten samtidig som kostnadene deres reduseres.
 

Vi fokuserer på samspillet mellom mennesker, teknologi og arbeidsprosesser.

Vår visjon er at vi skal hjelpe våre kunder med å realisere sitt potensial.

bottom of page